Пpo видачу лiцензiй на провадження освiтньої дiяльності