Звіт керівника за 2020-2021 навчальний рік

27.Сер.2021
Звіт керівника за 2020-2021 навчальний рік

     У 2020-2021 навчальному році організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020р.№1/9-411«Щодо організації діяльності  закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», листа МОН України від 11.10.2017 року №1/9-546 «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців», листа МОН України від 14.02.2019 №1/11-1491«Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» та на реалізацію завдань законодавчо-нормативних документів, Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку  «Українське дошкілля» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Дошкільний навчальний заклад у своєму складі має 13 груп:

3   групи раннього віку

3  групи молодшого дошкільного віку (4-й рік життя)

4  групи середнього дошкільного віку (5-й рік життя)

3  групи старшого дошкільного віку (6-й рік життя)

Протягом 2020-2021 навчального року робота дошкільного закладу була спрямована на виконання таких пріоритетних завдань:

 1. Продовжувати роботу по організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієтованого, діяльнісного,  інтегрованого підходів, зокрема,  через впровадження в освітній процес інноваційних методик та технологій.
 2. Відпрацювати механізм наступності між дошкільною, початковою ланками освіти в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» та батьківською громадськістю.
 3. Оптимізувати роботу з розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку під час навчання складати розповіді за картиною.
 4. Продовжувати удосконалювати розвивальний освітній простір, який забезпечує повноцінну активну розумову діяльність, самостійність, творчість дитячої особистості, формування логікоматематичного розвитку.

При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу.

Протягом навчального року для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, реалізацію поставлених пріоритетних завдань були проведені такі педагогічні ради:

1.Погляд у майбутнє: реальні кроки для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини.

2. Розвиток монологічного мовлення дітей дошкільного віку під час навчання складати розповіді за картиною.

3.Інноваційне розвивальне предметне середовище: принципи, модель, акценти.

4. Результативність роботи педагогічного колективу за 2020/2021 навчальний рік.

На педрадах розглядалися та обговорювались актуальні питання дошкільного виховання, розроблялися та приймалися колективні рішення, які відіграють важливу роль в удосконаленні освітнього процесу.

На виконання основних завдань методичної роботи, які зазначені у річному плані роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік було заплановано та проведено ряд заходів щодо підвищення методичного рівня педагогів, ознайомлення з інноваційними технологіями та впровадження їх у навчально-виховний  процес,  а саме:

– педагогічний ринг «Мандрівка ІКТ-країною»;

– семінар – практикум «Методика роботи з картиною»;

-семінар – практикум «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нова українська школа»;

– воркшоп «ТРВЗ – технологія розвитку сучасної дитини»;

– постійнодіючий теоретично – практичний батьківський всеобуч «Батьки + діти +ДНЗ = радість, здоров’я, комфорт».

Для створення сучасного інноваційного простору педагогічний колектив втілює в практичну діяльність інноваційні технології. Після анкетування з  визначення готовності педагогів до впровадження інноваційних технологій, виявлено, що 36%  педагогів мають високу схильність до інноваційної діяльності, 59% – хочуть та готові до впровадження інновацій, а 5% – хочуть, але, не впевнені в собі та своїх можливостях.

Одним з напрямів інноваційної діяльності педагогів є впровадження медіатехнологій в освітній процес. Вагомих результатів досягнуто вихователями в оволодінні інформаційно – комунікативними технологіями (2019 рік – високий та достатній рівень складав 85,7% педагогів, 2020 рік – 93%). Використання медіатехнологій в навчальному процесі з дітьми робить процес пізнання яскравим, цікавим і таким, що надовго запам’ятовується (електроні презентації, розвиваючи завдання та ігри, мультфільми тощо). А застосування ІКТ-технологій в роботі з батьками, змінило їх пасивну позицію на активну, зацікавлену, що дозволило перейти на новий, більш високий рівень спілкування й взаємодії. Слід відмітити, що всі групи закладу мають доступ до мережі Інтернет, у 10 групах придбано сучасні телевізори. Педагогам систематично надається  дієва допомога щодо поліпшення теоретичних і практичних знань  з питання введення ІКТ. В цьому навчальному році систематично двічі на тиждень проводились заняття з дітьми старших груп з використанням інтерактивної дошки, що знаходиться в методкабінеті. Діти проявляли неабиякий інтерес до таких занять, але були виявлені деякі  проблема у володінні інтерактивною дошкою самими педагогами. Тому у вересні місяці відбувся майстер – клас «Використання мультимедійної дошки як одна з вимог сучасного освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства», метою якого було ознайомити педагогів із основами та принципами роботи мультимедійного комплексу, програмного забезпечення; познайомити присутніх з основними способами використання інтерактивної дошки на заняттях; підвищити компетенцію вихователів у максимально ефективному використанні нових інформаційних, комунікаційних та інтерактивних технологій; стимулювати активну пізнавальну діяльність.

У закладі протягом навчального року впроваджувались такі інноваційні технології:

 • Арт-терапевтичні методики: казкотерапія, музикотерапія, пісочна терапія, ігротерапія, ізотерапія (практичний психолог Бунігіна О. А.);
 • скрайбінг Ендрю Парк (соціальний педагог Більмович В. П.);
 • фітнес-технології: танцювально – ігрова гімнастика «Са – Фі- Дансе»; фітбол; степ-аеробіка; аеробіка з впровадженням оздоровчих систем; ритмічна гімнастика Далькрози. (інструктор фіз. виховання Іванцова А. І.);
 • чудеса на піску Т.М.Грабенко, Т.Д.Зінкевич-Євстигнєєва (вихователі Шепель О. В., Сапатинська С. В.);
 • ритмо музикування Золтан Кодай (музичний керівник Іванюк І. М.);
 • палички Кюїзенера (вихователь Сахнюк О. М.);
 • виховання казкою Л.Б. Фесюкова, коректурні таблиці К.Крутій, Н.Гавриш (вихователь Каганова Г. Ф.);
 • безмежний світ гри з ЛЕГО (вихователі Демідова – Масюк Н.В., Домалевська Л. Д.);
 • кубики Рорі (вихователь Березівська Р. Б.);
 • мнемотехніка (вихователь Рудніцька Л.А.).

Протягом навчального року творча група, до складу якої входили педагоги Мельниченко С.М., Демідова-Масюк Н.В., Каганова Г.Ф., Рудніцька Л.А., Поліщук М.В., Домалевська Л.Д., Сахнюк О.М., працювали над темою «Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу». Основним завданням групи було проаналізувати особливості організації освітньої роботи з використанням інноваційних педагогічних технологій у ДНЗ; вивчити стан проблеми в науково-методичній літературі та передовий педагогічний досвід з використання інноваційних технологій, застосовуваних педагогами в дошкільних освітніх установах; систематизувати методичні матеріали щодо використання інноваційних технологій у ДНЗ. Педагоги опрацювали інноваційні технології «Казкові лабіринти гри» В. Воскобовича, розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку засобами навчально-розвивальної технології Ірини Стеценко «Логіки світу», «Логічні блоки 3.Дьєнеша», «Кольорові палички Дж. Кюїзенера». Зібраний та опрацьований матеріал було систематизовано та розподілено по таких блоках: теоретичний матеріал; матеріали практичного застосування: конспекти (фрагменти) занять, дидактичні ігри, схеми, задачі, завдання, зразки застосування.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

Протягом року були проведені:

 • інтегроване заняття з використанням інтерактивної дошки «Тварини – наші друзі», вихователь старшої групи №2 Мельниченко С.М.;
 • заняття з мовленнєвого розвитку з навчання дітей розповіді за картиною, вихователь старшої групи №3 Березівська Р.Б.;
 • інтегроване заняття з пріорітетом сенсорно-пізнавального розвитку з використанням LEGO-технології, вихователь середньої групи №2 Домалевська Л.Д.;
 • заняття з мовленнєвого спілкування з використанням коректурних таблиць «Гарні квіти весняні», вихователь старшої групи №1 Каганова Г.Ф.

Для вирішення річних завдань протягом навчального року були

З метою підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, удосконалення теоретичних та практичних вмінь, формування професіоналізму, потреб в постійному саморозвитку і самовдосконаленні продовжила свою роботу  школа професійного зростання вихователя-початківця, керівником якої була досвідчений вихователь вищої категорії Венгловська М.М..

Вся робота школи професійного зростання вихователя-початківця була спрямована на поглиблення педагогічних знань, задоволення потреби молодих педагогів у безперервній освіті і надання допомоги в процесі роботи педагогів; формування індивідуального стилю творчої діяльності вихователів; допомогу молодим вихователям впроваджувати сучасні підходи і передові педагогічні технології в освітній  процес.

Протягом 2020-2021 навчального року колектив закладу прийняв участь у:

 • міській виставці педагогічної майстерності «Сучасна освіта м. Житомира 2021»;
 • міській виставці юннатівської творчості «Український сувенір». 2 роботи було відзначено на міському рівні, а 1 робота представлена до участі в обласній виставці «Український сувенір» на базі обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
 • Міжнародному занятті доброти;
 • VІ Всеукраїнській акції «Happy Мяу для Мурчика».

Протягом 2020-2021 навчального року були проведені тематичні вивчення стану роботи з навчання дітей дошкільного віку складати розповіді за картиною та створення умов для всебічного розвитку особистості та забезпечення інтелектуальних потреб дітей дошкільного віку шляхом оновлення розвивального середовища, а також комплексні – стан організації життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку та моніторинг рівня компетентностей старших дошкільників.

Оперативний контроль передбачав перевірку дотримання правил внутрішнього порядку, стану ігрових приміщень, дотримання режиму роботи, виконання рішень педагогічних рад, організацію самоосвіти, реалізації принципу наступності ДНЗ зі школою, стан документації, рівень планування, дотримання рухового режиму, формування у дітей культурно-гігієнічних навичок, дотримання карантинних обмежень.

Для визначення рівня готовності дітей до вступу до школи у 2020-2021 навчальному році в ЗДО виявили ступінь дошкільної зрілості – фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, готовність до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу  школяра.

Моніторингове дослідження проводилося з вихованцями старшої групи №1 (вихователі Каганова Г.Ф., Чиж К.А.), старшої групи №2   (вихователі Мельниченко С.М., Гринько Л.М.), старшої групи №3 (вихователі Березівська Р.Б., Сахнюк О.М.).

Для оцінювання критеріїв використовувались такі методи, як спостереження, бесіда, аналіз результатів діяльності дитини.

Результати моніторингу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку ЖДНЗ №66 за 2020-2021 н.р.

 

 

Фактор

Компетенція сформована в повній мірі Компетенція сформована в достатній мірі Компетенція сформована посередньо Компетенція сформована мінімально Компетенція не сформована
Ст.

гр.

№1

Стгр.

№2

Ст

гр.

№3

Стгр.

№1

Ст

гр.

№2

Ст

гр.

№3

Стгр.

№1

Ст

гр.

№2

Стгр.

№3

Ст

гр.

№1

Ст

гр.

№2

Ст

гр.

№3

Стгр.

№1

Ст

гр.

№2

Стгр.

№3

I. Фізичний розвиток й здоровя дитини 7 5 4 10 23 10 12 4 12 1
II.Соціальний розвиток 9 6 2 13 16 16 7 10 8 1 1 1
III.Природничо-екологічний розвиток 7 4 3 11 7 17 10 20 7 1 2
IV.Предметно-практична діяльність

та художньо-естетичний розвиток

8 6 7 12 7 18 8 18 2 1 2
V.Ігрова діяльність 7 5 4 11 14 10 10 13 13 1 1 1
VI.Сенсорно-пізнавальний розвиток 6 3 7 8 11 8 13 18 9 2 1 3
VII.Мовленнєвий розвиток 7 4 9 7 9 11 13 17 6 2 3 1
  14% 16% 19% 35% 38% 48% 36% 43% 30% 4% 5% 3%

 

Належне місце в роботі дошкільного закладу відводиться фізичному розвитку дітей, який здійснює інструктор із фізичного виховання Іванцова Алла Іванівна за власною програмою проведення фізкультурних занять.

Відповідно до закону України «Про дошкільну освіту», інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 р. №1/9-456 робота в ДНЗ була спрямована на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя.

Порівняльний аналіз результатів обстеження виконання основних рухів дошкільниками та порівняльний аналіз рівнів розвитку з основних рухів говорить про якісні і кількісні зрушення в позитивний бік в розвитку основних рухів.

                                   Аналіз рівнів рухового розвитку дітей за 2020-2021 навчальний рік

Група,

Місяць

рік

Кількість

обстежених

дітей

Рівні розвитку

 

Високий Середній Низький
Вересень 2020р.

Травень 2021р.

215д.

231д.

26д. = 12%

26д.=11,2%

157д.=73%

192д.=83,1%

32д.=14,8%

13д.=5,6%

Молодші групи

Вересень 2020р.

Травень 2021р

60д.

65д.

9д. = 15%

11д.=16,9%

30д.=50%

47д.=72,3%

21д.=35%

7д.=10,7%

Середні групи

Вересень 2020р.

Травень 2021р

70д.

83д.

6д. = 8,5%

9д.=10,8%

55д.=78,5%

69д.=83,1%

9д.=12,8%

5д.= 6%

Старші групи

Вересень 2020р.

Травень 2021р.

 

85д.

83д.

 

11д.=12,9%

6д.=7,2%

 

72д.=84,7%

76д.=91,5%

 

2д.=2,4%

1д.=1,2%

  

Аналіз результатів обстеження

виконання основних рухів дошкільниками ДНЗ №66

за 2020-2021н.р.

Основний рух Кількість

обстежених

дітей

Рівні розвитку

 

Високий Середній Низький
Біг

Вересень 2020р.

Травень 2021р.

 

215д.

231д.

 

47д. = 21,8%

71д.=30,7 %

 

80д.=37,2%

113д.=48,9%

 

88д.=40,9%

47д.=20,3%

Стрибки

Вересень 2020р.

Травень 2021р.

 

215д.

231д.

 

59д.=27,4%

100д.=43,2%

 

123д.=57,2%

108д.=46,7%

 

33д.=15,3%

23д.=9,9%

Метання

Вересень 2020р.

Травень 2021р.

 

215д.

231д.

 

76д.=35,3%

98д.=42,4%

 

108д.=50,2%

114д.=49,3%

 

31д.=14,4%

19д.=8,2%

 

Зауважимо, що для досягнення якісних результатів важливе значення має вмотивованість інструктора з фізичного виховання, усвідомлення змісту своєї діяльності, застосування інноваційних підходів до освітньої роботи із здоров’язбереження, зокрема фітнес-технологій: танцювально-ігрова гімнастика «Са-Фі-Дансе», футбол, степ-аеробіка, аеробіка з впровадженням оздоровчих систем, ритмічна гімнастика Далькрози.

 Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Контроль здійснювався за напрямками:

 • контроль за станом здоров’я, нервово-психічним та фізичним розвитком дітей;
 • контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;
 • оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;
 • нагляд за санітарно-гігієнічними умовами

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в ДНЗ», Положеннням про медичний кабінет ДНЗ, Положенням про ізолятор ДНЗ, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ.

Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками контролюється  санітарний стан кожної групи. Своєчасно проводяться медичні огляди дітей, робота по попередженню інфекційних та простудних захворювань;

 Під контролем знаходиться медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в бак лабораторії.

У 2020-2021н.р. році найнижчий показник захворюваності  показник рівня захворюваності кожною дитиною має ясельна група  №1 (1,0 дні ) – вихователі Поліщук М.В. Карпенко К.С.,старша група №2 – вихователі Мельниченко С.М., Гринько Л.М. (1,1 дні) і молодша  група №3 – вихователі Гурська Н.І., Рудніцька Л.А. (1,3 дні).

Найгірший показник зареєстровано в ясельній групі №2 (2,1днів) – вихователі Черниш Т.О., Левківська Т.А., ясельний  групі №3(2.5 днів) – вихователі Козаченко А.А, Артеменко Л.Л. У молодшій групі №1 цей показник становить 2,3 дні;

 молодшій групі №2 – 1,4

середній групі №1 – 1,6дні;

середній групі №2 – 1,6дні;

середній групі №3 – 1,7 дні;

середній  групі №4 – 1,9 дні;

старшій  групі №1_   1,5 дні;

старшій  групі №2_  1,9 дні;

старшій  групі №3_   1,8 дні;

Таким чином, попереду лідером є ясельна група  №1 (1,0 дні ) – вихователі Поліщук М.В. Карпенко К.С.

Аналіз захворювання дітей в ЖДНЗ66  за  2020-2021 н. р.

Назва захворювання Всього випадків
2020-2021р
ГРВІ 59
Covid-19 1
Скарлатина 0
Вітряна віспа 10
Коклюш 0
Еп. паротит 0
ГЕК 2
Дизентерія 0
Чесотка 0
Другі захворювання 0
Всього: 72

 

Дані про щеплення з 01.09. 2020 по 31.05. 2021 року

Назва щеплення Зроблено фактично Відсоток від плану
2020-2021 2020-2021
КПК 276 100%
     АКДП 240 87%
ОПВ 221 80%
АДП 15 25%

         У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Процес харчування здійснюється на основі інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227.  Дотримуючись принципу наступності та єдності вимог в закладі і родині, питання організації харчування висвітлюється в інформаційних куточках для батьків із визначенням меню та орієнтовного об’єму готових страв для дітей різних вікових груп. Також у вільному доступі для батьків є копії декларацій товаровиробників та  сертифікатів відповідності продуктів, що постачаються в дошкільний заклад. Старшими медичними сестрами ведеться постійний контроль за виконанням відповідних норм. Щоквартально аналізується стан харчування дітей в ДНЗ. Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування ( 2 сніданок о 11.00 год. – сік чи фрукти в оздоровчий період). Періодичний контроль проводять представники департаменту освіти, працівники держпродспоживслужби.

 З метою реалізації Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» у 2019 році в закладі запроваджено систему контролю за безпечністю харчування (НАССР) та отримано сертифікат.

Працівниками держпродспоживслужби розроблено паспорт харчоблоку закладу освіти, згідно якого поетапно здійснюється покращення його санітарно-технічного стану.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, листа МОН України від 11.10.2017 року №1/9-546 «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців», змісту Базового компонента дошкільної освіти, одним із головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім’єю. Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільного навчального закладу з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Робота з батьками протягом 2020-2021 навчального року проводилась згідно плану. Допомога дошкільного навчального закладу батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надавалась керівником закладу, вихователем-методистом, практичним психологом, соціальним педагогом, вихователями вікових груп, старшими медичними сестрами. Робота з батьками проводилася в рамках як традиційних форм, а саме, проведення загальних та групових батьківських зборів, засідань батьківської ради закладу, групових та індивідуальних консультацій, Дня відкритих дверей, так і в рамках інноваційних форм – робота консультативного центру, інформування батьків про діяльність закладу за допомогою Інтернет-сайту. Під час проведення батьківських зборів розглядалися різноманітні питання щодо організації освітнього процесу. Спільно з батьками були організовані акції «Допоможемо пташкам узимку», «Наш квітник грайливий» та тематичні виставки  «Дивовижний світ осінньої казки», «Зимова феєрія», «Я і мама писанку малюю», «Безпечний дивосвіт».

Протягом року плідно працював батьківський комітет закладу. На засіданнях комітету розглядались питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, стану організації харчування в ДНЗ, організації та проведення трудової діяльності з дітьми, формування у дітей знань про безпеку життєдіяльності. Погоджувались зміст та форми роботи з батьками. Завдяки активній діяльності батьківського комітету закладу та батьків  умови перебування дітей в ДНЗ, предметно-ігрове  розвивальне середовище та  матеріально-технічна база закладу  значно покращились.

З року в рік покращується матеріальна база закладу. Проведені часткові косметичні ремонти в усіх групах. В ясельній  групі №2 та старшій групі №2 проведено поточний ремонт буфетних кімнат.  В молодшій групі №2 , №3 , старшій групі №1 проведено поточний ремонт туалетних кімнат. В ясельній  групі №3 проведено поточний ремонт роздягальні. Зроблено ремонт коридору. Продовжено  утеплення труб системи опалення підвального приміщення та встановленння аварійного освітлення. Побудовано накриття для сміттєвих баків. Встановлено ігрове обладнання на дитячому майданчику середньої групи №1 та спортивному майданчику скеледром «Говерла», тренажер «Спорт», батут для фітнесу, колода для переходу. Замінено аварійну зовнішню трубопровідну систему. Закуплено шафу для зберігання білизни та для одягу на пральню; шафи для роздягання дітей в середню групу №4 та №3, молодшу №2 та №3; господарську шафу для зберігання інвентарю в молодшій групі №3;  двері металопластикові в музичну залу та на коридор; ліжко дитяче  в середній групі №3 та старшій групі №3; стільці в ясельні групи. Замінено лінолеум  у середній групі №2 та старшій групі №3. На 73880 грн. закуплено миючих та чистящих засобів.

Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу та працю працівників  дошкільного закладу:

 • придбано кухонні  меблі у ясельну групу №2 та старшу групу №2  на суму 13000 грн.00 коп.;
 • придбано вішалки для рушників в туалетну кімнату молодшої групи №2, молодшої гупи №3 , старшої групи №1 на суму 9000 грн.00 коп.;
 • придбано шафа для деззасобів в молодшу групу №3 на суму 3600 грн. 00 коп;
 • придбано панелі світодіодні (10шт.) в середня групу №2 та середню групу №3 на суму 2800 грн.00 коп ;
 • придбано лінолеум для спальної кімнати в середню групу №3 на суму 8000,00;
 • закуплено тюлі в групи молодшу №3, середню групу №3, середня групу №4 , ясельну групу №3,середня №2, старша №3 на суму 12000,00;
 • зроблено частковий ремонт  ігрових майданчиків всіх груп   на суму 13711,00;
 • зроблено  косметичний ремонт  спальні середньої групи №2 на суму 5100,00;
 • поповнено спортивну залу обладнанням.

В дошкільному закладі є ще ряд важливих проблем над якими потрібно працювати. Це: провести роботи по благоустрою території дошкільного закладу, провести капітальний ремонт системи опалення, капітальний ремонт пральні, продовжити поточні ремонти в  туалетних та буфетних кімнат в групах. Всі ці проблеми висвітлені в інформації про потреби дошкільного закладу на 2022 рік. За умови надходження коштів ці проблеми будуть вирішені.

Одним з найважливіших  завдань адміністрації дошкільного навчального закладу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Головним завданням відповідальних за охорону праці в дошкільному закладі є створення безпечних умов праці, навчання і виховання, формування свідомого ставлення до життя і здоров’я, вміння надавати першу долікарську допомогу, і як результат – зниження виробничого та дитячого травматизму. Також значне місце посідає формування основ безпеки життєдіяльності та дбайливого ставлення до життя і здоров’я у розвивально-виховній роботі з дітьми.

Кожен працівник закладу обов’язково повинен добре знати і дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці, дбати про особисту безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт.

З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з підростаючим поколінням щодо профілактики травматизму, формування основ здорового способу життя, в гармонії з природними, технічними та соціальними чинниками, усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, підняття рівня інформаційно-просвітницкої роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності, у квітні в закладі був проведений Тиждень охорони праці, а в травні Тиждень безпеки дитини.

З працівниками ДНЗ був проведений інструктаж з охорони праці. Переглянуто наявність   інструкції з охорони праці  на робочих місцях. Поновлена інформація в куточку пожежної безпеки та охорони праці. Інженером з охорони праці Сокорчук В.М., вихователем-методистом Бондаренко Т.М. та заступником завідувача з господарства Хіля М.Л. була проведена перевірка стану охорони праці в групових кімнатах, пральні, харчоблоці, ігрових майданчиках.  Оновлені матеріали про вимоги охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності.

Вихователь-методист Бондаренко Т.М. провела консультацію для вихователів «Організація роботи з дітьми по  охороні життя  та попередження дитячого травматизму».

В межах проведеного Тижня охорони праці та Тижня безпеки педагоги закладу у цікавих ігрових формах проводили з дошкільниками бесіди, інтегровані заняття з переглядом відеоматеріалів, дидактичні, сюжетно-рольові, настільно-друковані ігри, спортивні розваги, виставку дитячих робіт на тему «Безпека життя і здоров’я дитини».  Дошкільнята не тільки закріплювали навички поведінки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, а й вчилися практично діяти у загрозливій ситуації. 21 травня було проведено комплексне  об’єктове тренування з варіантом НС в приміщенні закладу –  «пожежа на пральні», під час якого відбулося тренування з евакуації учасників освітнього процесу з приміщення закладу. Музичними керівниками Іванюк І.М. та Кокошинська С.С. організовано перегляд дітьми груп молодшого  та  середнього дошкільного віку лялькового театру «Школа безпеки».

Старша медична сестра Сахно Т.В. провела практичне заняття з працівниками закладу на тему «Перша долікарська допомога», а вихователь-методист – «Правила користування вогнегасником», в ході яких відбулося практичне відпрацювання навичок надання першої долікарської допомоги та гасіння вогню за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

За результатами адміністративно-громадського контролю за рік було визначено достатній рівень стану охорони праці по дошкільному закладу.

Усі зауваження були прийняті працівниками до уваги, а рекомендації в цілому виконані. Залишається невирішеним питання з проведення в закладі автоматичної пожежної сигналізації. Проте вирішення цього питання можливе лише за наявності відповідних коштів.  

         Таким чином, завдяки постійній наполегливій роботі всіх працівників в напрямку охорони праці та безпеки життєдіяльності та систематичному контролю і своєчасному реагуванню служби охорони праці закладу протягом 2020-2021 навчального року не було зафіксовано жодного випадку дитячого чи виробничого травматизму.

Підводячи підсумки роботи колективу ЖДНЗ №66 у 2020-2021 навчальному році можна зробити висновок, що колектив дошкільного закладу налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік рішенням педагогічної ради оцінено на достатньому рівні.

Проте в організації освітньо процесу в 2021/2022 навчальному році залишаються актуальним питання щодо охорони життя, збереження і зміцнення

здоров’я дітей раннього та дошкільного віку. Дуже важливим залишається питання відпрацювання механізму наступності між дошкільною, початковою ланками освіти в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» та батьківською громадськістю. Одним з ключових питань залишається інноваційна діяльність у ДНЗ, участь педагогів в апробації нових методик, технологій і запозичення та впровадження у практику уже розроблених і рекомендованих педагогічних новацій.