Звіт про якість освітньої діяльності за результатами проведення самооцінювання