Звіт керівника за 2019-2020 навчальний рік

17.Вер.2020
Звіт керівника за 2019-2020 навчальний рік

Звіт

Житомирського дошкільного навчального закладу №66

за 2019-2020 навчальний рік

Протягом 2019-2020 навчального року робота дошкільного закладу була спрямована на виконання таких пріоритетних завдань:

1.Здійснювати організацію освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного,  інтегрованого підходів, зокрема,  через впровадження в освітній процес інноваційних методик та технологій.

2.Формувати уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

3.Удосконалювати розвивальний освітній простір, який забезпечує повноцінну активну розумову діяльність, самостійність, творчість дитячої особистості, формування логіко-математичного розвитку.

При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу.

Методична робота у 2019-2020 н. р. була спланована на підставі Законів  України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базового компоненту дошкільної освіти та інших нормативних документів, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу на сучасному етапі, державних і регіональних концепцій та програм з урахуванням  пріоритетних напрямків в розвитку освітньої системи міста  та можливостей ДНЗ № 66. .

Протягом навчального року було проведено 4 педагогічні ради за темами:

➤ Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу на 2019-2020 н.р.

➤ Формування екологічно, економічно й соціально доцільної поведінки дошкільників в контексті освіти для сталого розвитку.

➤ Про  вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій.

Підсумки роботи за 2019 – 2020 навчальний рік.

На педрадах розглядалися та обговорювались актуальні питання дошкільного виховання, розроблялися та приймалися колективні рішення, які відіграють важливу роль в удосконаленні освітнього процесу.

Похвально те, що працівники нашого закладу є активними учасниками конкурсів, виставок, які оголошені науково-методичним центром департаменту освіти Житомирської міської ради.

Так протягом 2019-2020 навчального року колектив прийняв участь у:

➤ міській виставці педагогічної майстерності «Сучасна освіта м. Житомира 2020». Робота практичного психолога Бунігіної О.А. була відзначена дипломом І ступеня департаменту освіти Житомирської міської ради за високий професіоналізм і творчу роботу з удосконалення процесу в системі освіти міста;

➤ міській виставці юннатівської творчості «Український сувенір». 2 роботи було відзначено на міському рівні, а  1 робота представлена до участі  в обласній виставці «Український сувенір» на базі обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

➤ міській виставці «Новорічна панчоха».

Для визначення рівня готовності дітей до вступу до школи в дошкільному закладі виявили ступінь дошкільної зрілості – фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, готовність до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу  школяра.

За результатами первинного тестування інтелектуальної, емоційно-вольової, соціальної, мотиваційної готовності до шкільного навчання 35 старших дошкільників, яким виповнилось 6 років на час проведення діагностики,  який провела  практичний психолог Бунігіна О.А., показав, що високий рівень готовності  до шкільного навчання сформовано у  16 дітей (46 %), середній рівень – 17 дітей  (49 %), низький – 1 дитини (2,5%), неготова до навчання в школі – 1 дитинна (2,5%) Повторне обстеження на готовність випускників до шкільного навчання  не проводилось у зв’язку з карантинними обмеженнями.

У зв’язку з введенням карантинних обмежень вся робота дошкільного закладу регламентувалась листом Міністерства освіти і науки від 23 квітня 2020 року №1/9 – 219 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти в умовах карантину» та додатком до зазначеного листа, керувались  постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2» (із змінами, внесеними 16 та 25 березня 2020 року), наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19» (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2020 р. № 458).

З метою забезпечення неперервності освітнього процесу педагогами ЖДНЗ №66 надавалися онлайн послуги з навчання та виховання дошкільників у форматі «педагог-батьки-дитина».

В умовах ситуації, що склалася, спілкування з батьками здійснювалося за допомогою онлайн-спілкування в соціальній мережі Viber (для кожної дошкільної групи була створена група для батьків), а також було активним використання електронної пошти. В групах вихователями надавались рекомендації щодо здійснення освітньої роботи з дітьми відповідно до тематичного планування. Батькам пропонувалися різноманітні відеоматеріали( розвиваючі мультфільми, презентації, відео та аудіо казки та вірші, руханки, майстер-класи), ілюстрації відповідно до тем, картини, текстові документи, дидактичні ігри, пальчикові ігри, тощо.

З батьками був налагоджений зворотній зв’язок. В кінці кожного тижня батьки надсилали фото та відео звіти (малюнки дітей, записи з розповідями дитиною казки, вірша, тощо).

З метою узагальнення вихователі в свою чергу робили відео презентації з роботами дітей згідно тем тижня.

Також в соціальній мережі Facebook  була створена група дошкільного закладу, де опубліковувалися поради та пам’ятки для батьків, консультації з різних тем.

За допомогою Facebook Messenger, всі працівники дистанційної роботи мали змогу швидко надсилати та отримувати повідомлення, проводити голосові та відеоконференції, надсилати документи і зображення у чат.

Практичним психологом за період карантину було надано консультації та  пам’ятки, рекомендації, інформаційні повідомлення, поради щодо організації навчання та виховання дітей вдома, розвитку дитини, розпорядку дня, тощо. Батькам були запропоновані дидактичні ігри та вправи на розвиток і корекцію у дошкільників графічних умінь та навичок, графо моторики, уваги, пам’яті, мислення, дрібної моторики, емоційного інтелекту, для підготовки руки до письма, кінезіології, підготовки до шкільного навчання.

Музичні керівники та інструктор з фізкультури організували комунікацію з батьками за допомогою мобільних додатків, індивідуальних текстових чатів, соціальних мереж. Надавали рекомендації щодо фізичного та музичного розвитку дітей за окремими темами у вигляді фото-, аудіо-, відеоматеріалів та отримували відео звіти від зацікавлених батьків.

Протягом періоду карантину вихователем-методистом здійснювався аналіз індивідуальних планів педагогів закладу та надавалися методичні рекомендації щодо використання дистанційних технологій.

Ефективність дистанційної роботи з дітьми та батьками спостерігалася лише за умови належного виконання завдань та рекомендацій, а також тісної співпраці між вихователем і батьками.

Також в ході надання онлайн послуг з навчання та виховання дошкільників було виявлено ряд проблем:

– не всі батьки мають належні технічні можливості

– небажання батьків виконувати завдання, запропоновані педагогом

– відсутність живого спілкування з однолітками.

Варто зазначити, що дистанційна освіта в дошкільній ланці ніколи не буде ефективною, як реальна, але ми набули досвід, який стане у пригоді в майбутньому.

Аналіз стану здоров’я дітей за 2019-2020 рік показав, що рівень захворюваності на 1 дитину становить  0,7 днів. Найнижчий показник захворюваності  показник рівня захворюваності кожною дитиною має молодша група  №1, середня група №2 і старша група №3. Найвищий показник зареєстровано в старшій групі №1 та середній групі №1.

Процес харчування протягом 2019-2020 н.р. здійснювався на основі інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У вільному доступі для батьків є копії декларацій товаровиробників та  сертифікатів відповідності продуктів, що постачаються в дошкільний заклад.

З метою посилення контролю за якістю та ефективністю організації харчування в дошкільному закладі постійно працює комісія.

З метою реалізації Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» з 2019 році в закладі запроваджено систему контролю за безпечністю харчування (НАССР) та отримано сертифікат.

Протягом навчального року проводились спільні акції та тематичні виставки педагогів, батьків і дітей за темами:

– «Барвисті кольори королеви Осені» (композиції, вироби  з природного матеріалу)

-«Новий рік чарує всіх, розсипає щедрий сміх»

-«Великодній вернісаж».

Протягом року плідно працював батьківський комітет закладу. На засіданнях комітету розглядались питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, стану організації харчування в ДНЗ, організації та проведення трудової діяльності з дітьми, формування у дітей знань про безпеку життєдіяльності. Погоджувались зміст та форми роботи з батьками. Завдяки активній діяльності батьківського комітету закладу та батьків  умови перебування дітей в ДНЗ, предметно-ігрове  розвивальне середовище та  матеріально-технічна база закладу  значно покращились.

З року в рік покращується матеріальна база закладу. Майже закінчена робота по утепленню дошкільного закладу. Проведені часткові косметичні ремонти в усіх групах. В ясельній  групі №3 проведено поточний ремонт туалетної кімнати, поточний ремонт вхідного тамбуру та коридору. Здійснено заміну шаф, щитів, автоматів, пускової апаратури  та заміна шаф для ПК. Здійснено утеплення труб системи опалення підвального приміщення, заміну освітлення підвалів овочесховища та встановлено аварійне освітлення.  Побілено тіньові навіси, замінено покрівлю на чотирьох павільйонах. Встановлено ігрове обладнання на дитячому майданчику ясельної групи №1 (будиночок). Закуплено 3 умивальники, 6 стільців офісних, 60 ліжок, 27 матраців, 60 рушників, 27  ковдр дитячих,  в середній  групі №3 – замінено одномісні дитячі шафи з лавками (33шт.). Замінено лінолеум  у середній групі №2, ясельній групі №3 та старшій групі №3. Придбано та встановлено енергозберігаючі панелі (11 шт.), в харчоблок шафу для зберігання хлібу та 4 каструлі. Здійснено заміну змінних елементів для системи очищення води. Частково  замінено  та відремонтовано секції паркану. Придбано в заклад ноутбук та два принтера. Придбано 98,7 м2 керамічної плитки для підлоги коридору. На 73880 грн. закуплено миючих та чистящих засобів.

Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу та працю працівників дошкільного закладу:

⇨ проведено ремонт в буфетній кімнаті молодшої групи №1 та групової кімнати ясельної групи №3;

⇨ придбано меблі для молодшої групи №1;

⇨ придбано ігрове обладнання на майданчик у молодшій групі №4;

⇨ придбано меблі для буфетної кімнати в середню групу №2;

⇨ придбано дитячі костюми;

⇨ замінено ігровий килимок у молодшій групі №2;

⇨ замінено 9 лав в музичній залі;

⇨ поповнено спортивну залу обладнанням;

⇨ придбано телевізори в середню групу №1, молодшу групу №3;

⇨ придбано 16 світлодіодні панелі у молодшій групі №4 та №2, ясельній групі №3;

⇨ придбано письмовий стіл у молодшу групу №3, старшу групу №3 та №1;

⇨ проведено косметичний ремонт ізолятора та пральні;

⇨ замінено крани та частково каналізаційні труби в туалетних кімнатах середньої групи №2 та молодшої групи №2;

⇨ замінено троє дверей в ясельній групі №3.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019-2020 навчальному році, досягнення і перспективи розвитку, беручи до уваги інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 р. №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2020/2021 навчальному році», з урахуванням актуальної, суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання пріоритетних завдань:

➤ Продовжувати роботу по організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієтованого, діяльнісного,  інтегрованого підходів, зокрема,  через впровадження в освітній процес інноваційних методик та технологій.

➤ Відпрацювати механізм наступності між дошкільною, початковою ланками освіти в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» та батьківською громадськістю.

➤ Оптимізувати роботу з розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку під час навчання складати розповіді за картиною.

➤ Продовжувати удосконалювати розвивальний освітній простір, який забезпечує повноцінну активну розумову діяльність, самостійність, творчість дитячої особистості, формування логіко-математичного розвитку.